El certificat de prescripció d’obres sense llicència

 • Heu fet una obra sense llicència i us agradaria regularitzar la situació?
 • Ha realitzat un habitatge en un camp i li agradaria “legalitzar-lo”?
 • Vendreu un habitatge amb obres sense llicència i us agradaria vendre’l lliure de problemes?
 • Vol convèncer un comprador que les obres fetes sense llicència ja han prescrit?
 • Voleu evitar problemes per l’obra que va realitzar sense llicències? 
 • Us amenaça un veí de denunciar l’obra que ha realitzat sense llicència?

Si vostè ha contestat sí alguna d’aquestes preguntes, en aquest article us explicarem com aconseguir un Certificat de Prescripció d’obres del vostre Ajuntament on es reconegui l’antiguitat de les vostres obres i acabar amb el problema d’haver realitzat obres sense llicència.

Què és un Certificat de Prescripció d’Obres?

Com ja hem comentat en anteriors articles, quan es realitza una obra sense llicència, l’Ajuntament (o si no, la Comunitat Autònoma) està facultada per a dues coses:

 • la primera obrir un procediment sancionador que pot acabar amb una sanció econòmica i,
 • segon, està facultat per iniciar un procediment de restauració de la legalitat urbanística que pot acabar amb l’ordre d’enderroc de l’obra realitzada sense llicència.

Tot i això, cada comunitat autònoma estableix un termini per poder perseguir aquestes obres sense llicència i, passat aquest termini, l’Ajuntament no podrà iniciar cap d’aquests procediments.

No obstant això, a qui correspon demostrar que l’obra es va acabar fa X anys, és a qui va realitzar les obres i aquesta tasca, moltes vegades resulta complexa.

El Certificat de Prescripció d’Obres és una manera d’avançar-nos i de deixar constància oficial que aquesta obra es va acabar fa X anys i que ja no procedeix contra aquesta cap tipus d’expedient de disciplina urbanística. Aquests certificats són emesos per l’Ajuntament, amb sol·licitud prèvia, motivació i justificació dels interessats. És a dir, l’Ajuntament mai d’ofici no emet aquests certificats, sinó que serà a instància de part.

Per què serveix un Certificat de Prescripció d’Obres?

En primer lloc, perquè mentre no hi hagi un reconeixement oficial de la prescripció d’una obra, l’Ajuntament sempre podrà obrir un procediment de disciplina urbanística contra aquestes (encara que posteriorment es tanqui perquè es demostri que les obres han prescrit). D’aquesta manera, mentre no hi ha reconeixement, la inseguretat de si l’Ajuntament perseguirà aquestes obres és real.

En segon lloc, perquè una obra sense llicència, a efectes jurídics no existeix (imaginem una ampliació d’un àtic al qual se’ls guanya metres, o un habitatge sense llicència d’obres, o un tancament sense llicència), amb les conseqüències que això porta aparellat: possibles compradors que no voldran adquirir un habitatge amb possibles problemes, bancs que no concediran una hipoteca i, el més important: la intranquil·litat de qui ha realitzat unes obres sense llicències que en qualsevol moment, l’administració les pugui perseguir.

Quins requisits cal complir perquè l’Ajuntament emeti un certificat de prescripció?

 • 1r. Els més importants: estudiar si l’obra ha prescrit realment. No podeu sol·licitar un certificat de prescripció d’unes obres que no hagin prescrit. El termini de prescripció de les obres il·legals varia segons la comunitat autònoma on es trobin les obres. En el cas concret de Catalunya el termini és de 6 anys. També és molt important, a més a més que es compleixi el termini de prescripció, conèixer si realment les obres poden prescriure o no. Un exemple on mai prescriuen les obres sense llicència, és quan les obres es realitzen en sòl no urbanitzable amb algun tipus de protecció especial o, per exemple, si s’han realitzat en domini públic. Per tant, la primera cosa és analitzar amb tot detall si les obres han prescrit realment, o no.
 • 2n. Estudiar si som capaços de provar que les obres han prescrit.
 • 3r. Presentar la sol·licitud de certificat de prescripció a l’administració competent (normalment són els ajuntaments). La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació probatòria, així com dels arguments jurídics corresponents.
 • 4t. En alguns casos, cal presentar un certificat d’un tècnic competent que acrediti la prescripció de les obres. Això no sol ser habitual, encara que alguns Ajuntaments ho sol·liciten.

Ja tinc el Certificat de Prescripció d’Obres, i ara què?

Ja pot estar tranquil. Les seves obres ja no poden ésser perseguides. També podeu presentar aquest certificat a un possible comprador de l’habitatge, que es troba indecís. Així mateix, podrà incorporar les seves obres al Registre de la Propietat, cosa que donarà tranquil·litat tant a compradors com als bancs que hagin de concedir alguna hipoteca per a la compra del seu habitatge.

En resum, obtenir un Certificat de Prescripció d’Obres és la via més ràpida i senzilla de posar fi al problema d’haver realitzat obres sense llicències.

Si teniu qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres. A més, si vostè està interessat a obtenir un Certificat del seu Ajuntament on se certifiqui l’antiguitat de les seves obres i la prescripció de les mateixes, nosaltres li fem una anàlisi prèvia de la viabilitat i, en cas de ser viable, ens ocupem de tot perquè vostè pugui obtenir-ho.

anna3

La nostra especialització és el dret urbanístic i immobiliari (Real Estate) i el dret penal i fiscal sempre vinculat amb operacions urbanístiques i immobiliàries. 

mes notícies